Fantáziám már egészen kiskorom óta élénk, amelyet magányos harcosként való kalandozások töltöttek ki a kezdeti időkben. Körülbelül 19-20 éves koromban kezdtem el foglalkozni regények írásával. Akkoriban összeismerkedtem egy nyugdíjas népművelő öregúrral, aki barátilag segített az írópalántának útja egyengetésében. Azonban még kicsiben gondolkoztunk a könyvkiadást illetően. Ma már kiforrottabbak a lehetőségek ahhoz, hogy írásaim nagyobb közönséget megcélozva, minél szélesebb körben terjedhessenek. Fontos célom az, hogy az olvasó érdekes és izgalmas kalandokban merülhessen el regényeimen keresztül, amelyek egymástól függetlenül olvashatóak és a bennük szereplő alakok fűzik össze őket.

Könyvei