Születtem Tigris évében, Ikrek havában, felnőttem az Alföld egy kis falujában. Nagyszüleim meséi, tiszta fehérre meszelt háza, szüleim gondos nevelése, tanáraim és Mestereim átadott tudása, a gyerekkoromat övező szerető gondoskodás, családtagjaim, barátaim, jó társaim szeretete életem végéig elkísér, és hálás vagyok érte. Kiskamasz koromtól "faltam" a könyveket. Az utolsó olyan nemzedék tagjaként, aki ezt még valóban megtapasztalhatta, éltem az alföldi falu hagyományos életformájának maradékában. Hivatásom szerint gyógypedagógus vagyok. Már gyerekkoromban elkezdtem írni, aztán egy időre abbahagytam. A szívemet-lelkemet újra megtaláló irodalmi alkotások, pedagógusi hivatásom, és Máté Imre által a Yotengrit könyvekben írásba foglalt ősi világkép ösztönöz újra írásra.

Könyvei