Könyvei
 • TOTEL BOOKS

  A Totelbooks Foglalkoztató és színező füzetsorozatot indít óvodáskorú gyermekeknek Suliváró címmel. A sorozat első két füzete a betűkkel és számokkal foglalkozik, a későbbiekben következnek a színek, formák és sok…

  Kosár
 • TOTEL BOOKS

  ATotelbooksFoglalkoztatóésszínezőfüzetsorozatotindítóvodáskorúgyermekeknekSulivárócímmel.Asorozatelsőkétfüzeteabetűkkelésaszámokkalfoglalkozik,akésőbbiekbenkövetkeznekaszínek,formákéssokhasonlóanfontostéma,amelyekelőkészítikagyerekeketaziskolára.BETŰSOROLÓMindenóvodásszeretnéminélelőbbmegismerniabetűket,hiszenállandóanlátjaőketmagakörül:amesekönyvében,acsomagolásokon,ahirdetőtáblákonvagyarendszámtáblákon.Könnyebbenmegjegyezegy-­-egybetűképet,haaztegybizonyostárgyhoztudjakötni,amelyugyanazzalabetűvelkezdődik.ABetűsorolóebbensegít.Azábécéhezkötődőtárgyakszínezéseközbengyermekünkészresemveszi,hogytöbbidőttöltöttazadottbetűvel.Asorvezetőbenpedigceruzájávalkövetheti,majdakövetkezőrubrikákbanönállóanismegrajzolhatjaakisábécényomtatottnagybetűit.Amatricaszínmintátmutatakifestéshez,pontosfelhelyezésefejlesztiagyermekfinommotorikusképességeit,afüzetmásodikfelébenlévőjátékosfeladatokpedigmegerősítikéselmélyítikabetűélményt.

  Kosár
 • TOTEL BOOKS

  Az erdei közösség békés, nyugodt életét különleges esemény bolygatja fel. Posta nyílik a Vegyesbolt melletti üresen álló épületben. Megkezdődik a felújítás... Az erdő lakói izgatottan találgatják, vajon ki lesz a postás...Kerek…

  Kosár
 • TOTEL BOOKS

  Vakkancsot a nyugdíjas postást meglátogatják az unokái. Nagyapó büszke arra, hogy ő volt Kerek erdő első postása. Megmutatja a fotóalbumát, amelyből mi is megismerhetjük történetünk, a Kerek erdei kalandok főszereplőit...Kerek…

  Kosár