Három gyermeke van. Legfontosabb erőssége a komplex látásmód. Nem áll meg egy-egy tudományterület határánál, az összefüggéseket kutatja. Nem áll meg az összefüggések felfedezésénél, az elvek gyakorlati hasznosulása érdekli igazán. Az összefüggések feltárása, az alkotás és a megvalósítás az egyik vezérmotívuma életének. Emellett a társadalmi felelősségvállalás kíséri végig a tanításban, a tréningezésben, a szervezet- és személyiségfejlesztésben egyaránt. Holisztikus szemléletét annak köszönheti, hogy mintegy húsz éves iskolafejlesztő munkája mellett ugyanennyi időt töltött az iskolákon kívül: alkalmazottként, vezetőként, vállalkozóként: hazai és nemzetközi vállalatoknál. Tapasztalatait iskola- és társadalom elméleti kutatásokban szintetizálta. Már az egyetemre kerülése előtt dolgozott: volt postás, vagonkirakó, gyári segédmunkás, újságárus, filmrendező asszisztens, nyomdász, fényképész, sorkatona, könyvtáros, nevelőtanár. Így amikor az ELTE BTK olasz–pedagógia szakán tanulni kezdett, már sejtette, mit akar tudni és miért. Megélve az egyetem személyiséget felőrlő szervezeti működését, szociálpszichológiai, szervezetszociológiai és reformpedagógiai kutatásokban tanulmányozta, hogyan lehetne emberibbé tenni az iskolákat. Diplomázása után 1982-ben az Országos Pedagógiai Intézetben lehetőséget kapott elméleti kutatásainak gyakorlati kipróbálására. Az általa kidolgozott HKTTM program túl gyors sikert aratott, az alkotót elbocsátották állásából. Ekkor olasz marhakereskedőkkel keresve kenyerét, saját jövedelméből folytatta az iskolafejlesztést. Később a Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Minősítő Bizottságának ösztöndíjasa lett. 1985–1997 között Pest- es Zala-, Veszprém-, Szolnok-, Szabolcs-, Baranya megyék több száz iskolai osztályaiban végzett kísérleteket és dolgozta ki részleteiben is a HKTTM programot és annak ma is korszerű továbbképzési rendszerét. Az elsők között hozott létre alapítványi iskolát, (1992, Újpest: Humanisztikus Iskola) és szerte az országban, az állami iskolákon belül, alapítványi osztályokat indított. A program úttörően komplex, projektpedagógiára épített kerettantervét a Minisztérium elfogadta alternatív kerettantervnek. Több ezer pedagógus sajátította el a Továbbképző Központban a korszerű tanulásszervezési módszereket. Folyamatosan tanul. Többféle személyiség és csoportfejlesztő módszert sajátított el (Rogers, pszichodráma, relaxáció, hipnózis, imagináció, autogén tréning, T-csoport, bioenergetika, psy sebeszet, prana-nadi), vezetőképző programokon vett reszt (vezetői eredményesség tréning, helyzetfüggő vezetés, időgazdálkodás, SHL), képzett tranzakció analitikus (TA); ’Master’ fokozatot szerzett az egyik legkorszerűbb kommunikáció es személyes hatékonyság fejlesztő programból (neuro-lingvisztikus programozás (NLP). Elvégezte a marketing kiegészítő szakot. (European Distance Education). Tanított minden iskolafokozaton az alsó tagozattól az egyetemig. Tréneri szakterületei: jövőkép és stratégiaalkotás, vezetőképzés, kommunikációfejlesztés, tárgyalástechnika, kooperatív tanulás, coaching, csapatépítés, konfliktuskezelés. (www.humanerok.hu) Tanulmányúton hosszabb időt töltött Németországban, Olaszországban, Angliában. A HKT-s osztályokban már 1987-től alkalmaztak minőségbiztosítási rendszert, tartottak (az iskolarendszerben elsőként) tréningeket, szupervíziót, a mentorálást, a személyes coachingot, a blended learninget és projekt tanítást. A neveléstudományi kutatásokban egyedülállóan komplex, longitudinális nevelési eredményvizsgálatokat végzett, ötvözve a szociológiai, pszichológiai, szociálpszichológiai, neveléstudományi módszereket. Kandidátusi fokozatát a neveléstudományokból szerezte. Dolgozatának témája a HKTTM Program elmélete es gyakorlata. Több mint 5.000 oldalt publikált, több ezer pedagógus és vállalati szakember vett reszt képzésein. 1997-ben, az iskolák megújításáért való kilátástalan küzdelembe belefáradva, egy búcsúlevelet publikált, és „szebb időkre várva” felfüggesztette az iskolafejlesztést. Az innováció sikerességét mutatja, hogy az távozása után a program tovább fejlődött, megerősödött új elemekkel bővült. 1997-2007 között forprofit szférában egy olasz-magyar, közös vállalat ügyvezető igazgatójaként (Golinda) majd a Humán Erők Kft-ben könyvkiadással, szervezetfejlesztéssel, vezetési tanácsadással, tréningezéssel, személyiség és csoportfejlesztéssel foglalkozott. A szervezetfejlesztők Magyarországi Társaságának alapító és tiszteletbeli tagja, valamit tagja a Magyar Pszichológiai es a Szociológiai Társaságnak. Az iskolalátogatásai közben, a nyolcvanas évek derekán figyelt fel arra, hogy egyre több nehezen kezelhető és sérült gyermek került az iskolák első osztályaiba. Mivel ez kezdett tömegjelenséggé válni (az 1986-ban elfogadott közoktatási törvény, 6-ról 7 évre emelte a beiskolázási korhatárt), kutatni kezdte, mi lehet a hátterében. Akkor vélte felfedezni, hogy a kisgyermekkori anya-gyermek kapcsolatok sérülése állhat a jelenség mögött. Meglátásait több folyóiratban publikálta, de tizenöt évvel ezelőtt ez a téma még nem kapott kellő társadalmi figyelmet. Az összefüggések feltárására és mélyebb elemzésére az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatójának támogatásával napjainkban nyílt újra lehetősége.

Könyvei