Körmöndi Brigitta Tímeaként láttam napvilágot. Szüleim második gyermekeként születtem Budapesten, 1977. november 11-én. Édesanyám gyermekkoromban a bátyámnak, és nekem rengeteg mesét, és történetet olvasott. Neki köszönhetem, hogy beleszerettem Fantázia országba, ahol a szárnyalásomnak csak a képzelet szabhat határt. De amellett, hogy mindig támogatta a kreatív tevékenységeimet, szerető gondoskodással terelgetett a felnőttek világa felé. Megtanított rá, hogy az életben, csak úgy fogok boldogulni, ha folyamatosan képzem az elmémet. Mindig kedvenc elfoglaltságaim közé tartozott az olvasás. Gyermekkorom mesekönyveitől, egyenes út vezetett a tankönyvek magolásához, majd onnan a közbeszerzés jogi világba. Jelenleg is ezen a területen szorgoskodom. Napjaimat a jogszabályok alkotta szigorú világban élem. A sok tanulás, és a munkám jellege megtanított a fegyelemre, és a kitartásra, aminek nagy hasznát veszem, mikor leülök a megtöltésre váró fehér lap elé. Talán a felnőtt szabályok kényszeres áthágása utáni vágy késztetett arra, hogy a művészetben keressem meg a szabadság életérzését. A vásznakra kent olajfestékek szaga, és a regények írása között találom meg a boldogságot. Ifjúkorom szeretett meséinek hatására, a mai napig is a legszívesebben a manókról, az óriásokról, a boszorkányokról, és egyéb kedves meselények kalandjairól regélek. Fantázia országban töltött időmben a szereplőim csínytevéseit, és merész tetteiket magam is átélhetem, és velük soha nem látott vidékekre is elzarándokolhatok. Hosszas gyakorlás, és írói önképzés után úgy érzem, hogy eljött a nagy pillanat, mikor regényeimmel kiállhatok a nagyközönség ítélőszéke elé. Csak remélhetem, hogy mesehőseim kalandjaival annyi örömöt tudok szerezni az olvasóimnak, mint amennyit nekem okozott a kitalálásuk.

Könyvei