"Europass Önéletrajz " Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Lakatosné Szuhai Györgyi Cím(ek) "
3519 Miskolc, Szathmáry Király Pál 11." Telefonszám(ok) - Mobil: +3630 63 55 145 E-mail(ek) gyorgyi.szuhai@gmail.com Állampolgárság Magyar Születési dátum 1985.06.10 Neme Nő Szakmai tapasztalat Időtartam 2014- Foglalkozás / beosztás Kuratórium elnöke Főbb tevékenységek és feladatkörök " programok, rendezvények, konferenciák szervezése, lebonyolítása; felmérések, tanulmányok készítése; oktatási, képzési anyagok, ismeretterjesztő anyagok kidolgozása; oktatások, képzések szervezése, tartása; tanulmányutak szervezése, lebonyolítása; tudástranszfer, tapasztalatcsere elősegítése; partnerkeresés, partnerek együttműködésének elősegítése; projektek, mintaprojektek megszervezése, végrehajtása; részvétel, közreműködés más szervezetek, intézmények által szervezett tevékenységekben. fenntartható fejlődés, társadalmi felelősségvállalás; nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; egészségmegőrzés; kulturális tevékenység; a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység; sport." A munkáltató neve és címe "Européer Európai Fejlődésért és Együttműködésért Közhasznú Alapítvány Kelet-Magyarországi Iroda " Tevékenység típusa, ágazat Szociális tevékenység Időtartam 2010- Foglalkozás / beosztás Ügyvezető igazgató, projektvezető, projekt tanácsadó, Főbb tevékenységek és feladatkörök Projektmenedzsment feladatok teljes körű ellátása, EU-s páyázati projektek írása, teljes körű lebonyolítása, vezetése, tanácsadása, megvalósítása, megvalósíthatósági tanulmányok írása, projekt tanácsadás magán- és üzleti életben egyaránt, ügyfelek stratégiai céljait megvalósító programok, már meglévő projektötletek feltérképezése, elemzések, kutatás-fejlesztés, oktatás, tréning, oktatási anyagok kidolgozása, szervezetfejlesztés, üzleti terv kidolgozása, reklám és arculatkészítés, területfejlesztési stratégia kidolgozása, területfejlesztési koncepció véleményezése, kompetencia kézikönyv, kereskedelmi partnerségi modell kidolgozása, emberi erőforrás - fejlesztési tanácsadás, hazai és nemzetközi kutatásvezetés, hazai és nemzetközi konferenciák szervezése. A munkáltató neve és címe "Professional Project Life Kft. 3519 Miskolc, Szathmáry Király Pál 11." Tevékenység típusa, ágazat üzletviteli tanácsadás, oktatás Időtartam 2009-2013 Foglalkozás / beosztás Projektvezető, oktató, tréner Főbb tevékenységek és feladatkörök felnőttképzés, akkreditált programok oktatása, szervezése, hazai és nemzetközi kutatásvezetés. Hazai és nemzetközi konferenciák szervezése. Pályázatok írása, lebonyolítása, vezetése. Tanácsadás: szervezetfejlesztés, vezetés és szervezés, kutatásvezetés, vállalati ismeretek, kompetencia fejlesztés, kommunikáció és problémamegoldás, pénzügyi elemzések, humán-erőforrás teljeskörű kiépítése megbízás alapján A munkáltató neve és címe Eufund Consultans Kft. Időtartam 2004-2009 Foglalkozás / beosztás pénzügyi tanácsadó, csoportvezető, tréner Főbb tevékenységek és feladatkörök pénzügyi tanácsadás, befektetés, hitel, kommunikáció fejlesztés, team munka, oktatás, problémamegoldás, konfliktuskezelés, személyes és szociális kompetencia fejlesztése A munkáltató neve és címe Brokernet Holding Zrt. "
Tanulmányok" Időtartam 2014- Végzettség / képesítés "PhD jelölt Kutatási téma: Magánéleti projektszemlélet oktatásának fontossága a sikerorrientált világban" Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Foglalkoztatáspolitika, Módszertani eljárások és elemzések a vállalatértékelésben, Önismeret és kommunikáció tréning, Tanácsadó ipatági ismeretek tréning, Szaktanácsadás kommunikációs technikái, Agrárgazdaságtan, Gazdaságelemzési módszerek, Környezetgazdaságtan, Kulturközi kommunikáció az EU-ban, Kutatásmódszertan, Marketing, Statisztikai programcsomagok alkalmazása, Földhasználat makrogazdaság kérdései, Gazdaságpolitika közkiadási szabályozási kérdései, Minőségügyi rendszerszabványok, Munkatudomány, Üzleti jog, Vállalkozások joga, Vállalatmenedzsment Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa " Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Szent István Egyetem Gödöllő " Időtartam "2011-2013 " Végzettség / képesítés " Okleveles Közgazdász Vezetés és szervezés szak Humán erőforrás menedzser szakirány Diploma munka: A vezetői és a projektmenedzser szerep viszonyának vizsgálata" Főbb tárgyak / gyakorlati képzés " Vezetés és szervezés, Projektmenedzsment, Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment, Pénzügy, Számvitel, Vezetéselmélet, Szervezetfejlesztés, Vezetői dilemmák, Multikulturális menedzsment, Marketing, Személyes vezetés " Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa " Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Kar Gödöllő " Időtartam 2004-2009 Végzettség / képesítés Közgazdász Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Magatartás és viselkedés módszertan, Vezetői kompetenciák fejlesztése, Pénzügy, Számvitel, Marketing, Statisztika, Valószínűségszámítás, Analízis, Mikroökonómia, Makroökonómia, Szociológia, Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa "Miskolci Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Vállalkozási szakirány" Időtartam 2000-2004 Végzettség / képesítés Érettségi Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Külkereskedelem, Közgazdaságtan, Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa "Berzeviczy Gergely Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola Külkereskedelmi szak" Egyéni készségek és kompetenciák Anyanyelv(ek) Magyar Egyéb nyelv(ek) Önértékelés Szövegértés Beszéd Írás Európai szint (*) Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd Angol nyelv B2 Önálló nyelvhasználó B2 Önálló nyelvhasználó B2 Önálló nyelvhasználó B1 Önálló nyelvhasználó B1 Önálló nyelvhasználó (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei Társas készségek és kompetenciák Vezetői kompetencia, csapatépítő kompetencia, Motiváló készség, fejlett kommunikáció készség, tárgyalási készség, konfliktuskezelési képesség, kapcsolatteremtés képessége, hatékony problémamegoldó képesség, empátia, nyitottság, tanulékonyság, rugalmasság képessége, lelkesedés, határozott fellépés, szakmai felkészültség, tanagyag fejlesztési gyakorlat Szervezési készségek és kompetenciák "gyors reagáló képesség, döntésképesség, ellenőrző képesség, személyi ügyek kezelése, tanácsadói- szakértői gyakorlat, oktatási gyakorlat, cél- és feladatorientált gyakorlat, tanácsadó könyv író, " Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák " MS Office programok (Excel, Word, PowerPoint, Outlook)" "Készségek és kompetenciák Kulcskompetenciák" " Vezetés, szervezés, irányítás, oktatás, cél és feladatorientált beállítottság " Járművezetői engedély(ek) “B” kategória Kiegészítő információk Gondolkodásmódom rendszerszemléletű, munkavégzésem precíz, pontos, jól dokumentált, kreatív és kellően mobil. Mind szakmailag, mind mentálisan folyamatosan fejlesztem magam. Önkéntes szakmai tevékenység, publikációk 2013 Madarász Imre - Lakatosné Szuhai Györgyi: Vezetés a projekt szervezetben, tudományos cikk 2013 "Lakatosné Szuhai Györgyi: Projektszervezet sajátosságai napjainkban Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán megrendezett “Menedzsment innovációk a businessben és a non-businessben” című tudományos konferencián előadás, absztraktkötet, konferenciakiadvány" 2014 Lakatosné Szuhai Györgyi “A munkaerő fluktuáció összehasonlító elemzése a magyar és szlovák munkaerőpiacon” , tudományos cikk 2014 "Poór József - Francsovics Anna - Lakatosné Szuhai Györgyi: “Labour Fluctuation in Hungary in the Light of Empirical Research” c. tanulmány előadás, absztrakt, konferenciakiadvány “Management, Enterprise and Benchmarking in 21st Century” 12. Menedzsment, Vállalkozás és Benchmarking Nemzetközi Konferencia (MEB2014) Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar" 2014 "A munkaerő fluktuáció összehasonlító elemzése a magyar és szlovák munkaerőpiacon Munkaügyi szemle 2014/5. szám 22-32. oldal HU ISSN 2064-3748" 2014 Innováció növekedés fenntarthatóság, VII. Országos Tanácsadói Konferencia tanulmánykötete Projektmenedzsment és projektszervezet a közszférában 2014 1st. AIB-CEE Chapter Conference Competitiveness of the CEE Region in the Global Economy, Comparative analysis workforce fluctuation in the Hungarian and Slovak labor markets 2014 FIKUSZ ’14 - Symposium for young resources, Characteristics of Decision-making Processes of a Project Manager 2014 Via Futuri 2014 Nemzetközi Konferencia, Fenntarthatóság - Versenyképesség - Regionális fejlődés - Elméleti kutatások - Gyakorlati alkalmazások, Munkaerő fluktuáció vizsgálata Magyarországon 2015 Managerial Challenges Of The Contemporary Society, Cluj-Napoca, Romania, Information transfer within a project team 2015 Official Periodical Of The International MBA Network in Agribusiness and Commerce AGRI-MBA, Integrating Environment Economy To Project Management 2015 Akadémia Kiadói Zrt., Tanácsadói kézikönyv IV. kiadás, Regionális kistérségi és klaszter tanácsadás fejezet, Pályázatkvíz esettanulmány 2016 HR kéziköny, Projekt kötet társszerzője 2016 Románia Közgazdász Fórum, Projektszervezet néhány vezetési problémája 2016 World Council for Curriculum and Instruction, WCCI 17th World Conference in Education, The effect of the crisis and recovery on employment and the forms of employment

Könyvei