SZEMÉLYI ADATOK Torma Brigitta Magyarország 7975 Kétújfalu, Rákóczi utca 79. 70/354-5378 lassunet@gmail.com Neme nő | Születési dátum 13/04/1964 | Állampolgárság magyar MEGPÁLYÁZNI KÍVÁNT TANULMÁNYOK MOTTÓ pedagógus szakvizsga SZAKMAI TAPASZTALAT 2016.09.01-től KIK Dél-Zselic Általános Iskola Szentlászlói Általános Iskola ének-zene tanára is. 2014.09.01- től n KIK Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola osztályfőnöke és magyar nyelv és irodalom szakos tanára [2104.02.14-től napjainkig a KIK Zrínyi Miklós Középiskola Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola magyar nyelv és irodalom szakos tanára 2014.01.01-től - 2015.01.01. a KIK Szigetvári Tankerület Útravaló projektreferense tankerületi megbízással egy évre és intézményi összekötő is Útravaló Ösztöndíjprogramban 2009-től a Dél-Zselic Középiskola intézményi összekötője az Útravaló – Ösztöndíjprogramban 2000.08.21-től – 2014.02.13. a Dél-Zselic Középiskola Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskola ének- zene szakos tanára és kórusvezetője 1990.06.06 - től - 2014.02 13. a Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskola magyar nyelv és irodalom szakos tanára és osztályfőnök 2014.02.14-ig. 1985.01.01-től - 1990.08.14-ig a Kétújfalui Körzeti Általános Iskola képesítés nélküli nevelője ADJA MEG AZ IDŐTARTAMOT (TÓL-IG) Tüntesse fel foglalkozását/pozícióját 2016. 09. 01. – napjainkig Dél-Zselic Ált. Isk. Szentlászlói Ált. Isk. ének-zene tanára 2014. 09. 01. – napjainkig osztályfőnök 2014. 02.14. – napjainkig – KIK Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Ált. Isk. magyar nyelv és irodalom szakos tanára 2014.01.01. – 2015.01.01. – 2015.01.01. - megbízott Útravaló projektreferens – KIK Szigetvári Tankerület 2009.09.01 – 2014. 06. 30. – intézményi összekötő – Zrínyi M. Középiskola - Útravaló Ösztöndíjprogram. 2000. 08.15. -2014. .13. Dél-Zselic Középiskola Kétújfalui Konrád Ignác Ált. Isk. – magyar nyelv és irodalom – ének-zene szakos tanár, osztályfőnök, kórusvezető 1990. 08. 15. – 2000. 08. 14. – Kétújfalui Konrád Ignác Ált. Isk. magyar nyelv és irodalom szakos tanár, osztályfőnök 1985. 01. 01. – 1990. 06. 06. Körzeti Általános Iskola Kétújfalu – kép. nélk. nevelő ▪ TANULMÁNYOK [Minden egyes képzést külön tüntessen fel, a legutóbbival kezdve, fordított időrendi sorrendben.] ADJA MEG AZ IDŐTARTAMOT (TÓL-IG) Írja be a megszerzett végzettséget/képesítést Adja meg a képzés EKKR szerinti besorolását, ha van ilyen 1998-2000 ÉNEK-ZENE TANÁR BERZSENYI DÁNIEL FŐISKOLA SZOMBATHELY 1989-90 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAKOS TANÁR BERZSENYI DÁNIEL TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA 1982-84 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAKTANÍTÓ JPTE PÉCS ÉS BERZSENYI DÁNIEL TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK ANYANYELVE magyar EGYÉB NYELVEK SZÖVEGÉRTÉS BESZÉD ÍRÁS HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS OLVASÁS TÁRSALGÁS FOLYAMATOS BESZÉD orosz nyelv A/1 A/1 A/1 Adja meg nyelvvizsga-bizonyítványának nevét. Írja be a szintet is, ha ismert. latin nyelv A/1 A/1 Adja meg nyelvvizsga-bizonyítványának nevét. Írja be a szintet is, ha ismert. Szintek: A1/A2: Alapszintű felhasználó - B1/B2: Önálló felhasználó - C1/C2:Mesterfokú felhasználó Közös Európai Nyelvi Referenciakeret KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGEK ▪ projektreferensként, mivel különböző korú és végzettségű emberekkel tartom a kapcsolatot a mai napig is, hiszen egyre több rászoruló gyermeknek van szüksége tanulmányai folytatásához nemcsak szakmai, hanem pénzügyi támogatásra is, mely az ösztöndíjprogrammal megoldható. ▪ az intézményi összekötői szerepkör kapcsán, amikor különböző végzettségű és különböző körülmények között élő családok sorsába nyertem betekintést, amikor gyermekeiknek ösztöndíjat szereztem. ▪ jó kommunikációs készség, amelyet tanulmányaim és a tanítás során szereztem, mivel magyar nyelv és irodalom szakos tanárként a jó kommunikációra nevelés egyik elsődleges feladatom. ▪ SZERVEZÉSI/VEZETŐI KÉSZSÉGEK ▪ vezetői készségem osztályfőnökként, intézményi összekötőként, megbízott projektreferensként szereztem meg. ▪ 1990-től osztályfőnökként a Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskolában. Az Útravaló - MACIKA Ösztöndíjprogramban 2005 óta Kétújfalui Konrád Ignác Ált. Iskolában, majd 2009-től a Dél-Zselic Középiskola Útravaló - MACIKA Ösztöndíjprogramjának intézményi összekötőjeként, majd 2014.01.01-től - 2015.01.01-ig a KIK Szigetvári Tankerület Útravaló - MACIKA Ösztöndíjprogram megbízott projektreferenseként. ▪ Ezt a vezetői készséget a projekt során sajátítottam el. MUNKÁVAL KAPCSOLATOS KÉSZSÉGEK ▪ tapasztalat a minőségellenőrzési folyamatok terén (az Útravaló Ösztöndíjprogramban 3-szor kaptam minisztériumi ellenőrzést intézményi szinten –mindháromszor hibátlannak minősítették munkámat) DIGITÁLIS KÉSZSÉGEK ÖNÉRTÉKELÉS INFORMÁCIÓ-FELDOLGOZÁSA KOMMUNIKÁCIÓ TARTALOM LÉTREHOZÁSA BIZTONSÁG PROBLÉMAMEGOLDÁS ÖNÁLLÓ ÖNÁLLÓ ÖNÁLLÓ ALAPSZINTŰ ALAPSZINTŰ Szintek: Alapszintű felhasználó - Önálló felhasználó - Mesterfokú felhasználó Digitális készségek - Önértékelő táblázat Adja meg IKT-s képesítés(ek) nevét. ▪ ▪ Microsoft Office™ eszközök munka szintű használata - projektvezetői feladatok során a legtöbbet önképzéssel ▪ Az infokommunikációs technológia alapú konstruktív tanítás – tanulási módszerek alkalmazása a szaktárgyi oktatásban - Pécs- Egyetem u.2. - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja – 2010.05.28-29; 06.04 -05. – Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola – 7900 Szigetvár, Rákóczi u. 9-13. ▪ Digitális eszközök alkalmazása a tanórai oktatásban – Nyugat-Magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, Szombathely – 2009.12.18-2010.02.01. – Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium – Szigetvár ▪ 1998. Bevezetés a számítógépek használatába – Baranya Megyei Pedagógiai Intézet ▪ EGYÉB KÉSZSÉGEK ▪ kórusvezetés – ének-zene szakos tanárként ▪ hangszerjáték zongorafőszak ének-zene szakos tanárként ▪ előadókészség – magyar nyelv és irodalom szakos tanárként, intézményi összekötőként, megbízott projektreferensként JÁRMŰVEZETŐI ENGEDÉLY(EK) B kategória KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK PROJEKTEK TANÚSÍTVÁNYOKAT - Zrínyi és Tinódi emlékezete jubileumi projekt intézményi és városi tervezése, szervezése és megvalósítása – 2016. június 10. és 2016.09. 17. 2013. – Memória technikák és alkotót tanulási módszerek alkalmazásának lehetőségei – Studio-Didakt Oktatásszervező és Tanácsadó Kft. 2013. – Kooperatív tanulásszervezés alapjai – PTE BTK Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék 2012/ 706 sz. - Felkészítés a mentorálás mesterségére – Horváth- Dubech Tanácsadó Kft. 2012/ 514 sz. A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazásába való bevezetés, - olyan pedagógiai elvek, módszertani és tanulásszervezési eljárások megismertetése, amelyek a hatékony együttnevelést szolgálják. – Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft 606/2011 sz. - Interaktív eszközök és módszerek alkalmazása a tanulás folyamatában a kulcskompetenciák fejlesztésében – Studio - Didakt Oktatásszervező és Tanácsadó Kft – Balatonszárszó – 2011. október – Konrád Ignác Ált. Isk. Kétújfalu, Zrínyi u.1. 2850/2010 sz. - Az infokommunikációs technológia alapú konstruktív tanítás – tanulási módszerek alkalmazása a szaktárgyi oktatásban - Pécs- Egyetem u.2. - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 2446/2010 sz. - Hatékony együttnevelés az iskolában. Az integrációs felkészítéshez – illetve a képesség - kibontakoztató fejlesztéshez – szükséges pedagógiai és jogi ismeretek – Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 1657/2010 sz. - Kooperatív módszertanra épülő együttműködés - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok Szakmai és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs, Egyetem u.2. 1481/2010 sz. – A kompetenciaalapú oktatási programcsomagok alkalmazása – szövegértés, szövegalkotás az 5- 8. évfolyamon - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs, Egyetem u.2 2010/ 119.sz. - Digitális eszközök alkalmazása a tanórai oktatásban - Nyugat-Magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, Szombathely – 9700 Szombathely, Károlyi G tér 4. 980/ 2010 sz. - Professzionális tanári kommunikáció integráló iskolai környezetben - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja - Pécs, Egyetem u.2. 358/2010 sz. - Projektpedagógia, epochális oktatás - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja – Pécs, Egyetem u.2. 3588/2006. sz. - Projektpedagógia alkalmazása a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában – SULINOVA Közoktatás - fejlesztési és Pedagógus- Továbbképzési Kht. Pilisborosjenő. 15/2005. sz. - Drámajáték-vezetői alapozó képzés – Didaktikai Műhely Oktató és Szolgáltató Bt. – Budapest, Miklós u. 13. 570/2004. sz. - Bevezetés a KOOP tanulás gyakorlatába – Független Pedagógiai Intézet - Budapest 2001. „ÉRTED” – Tanulási képességeket fejlesztő feladatrendszerek – SUN- FAMILI Bt. 1998. Bevezetés a számítógépek használatába – Baranya Megyei Pedagógiai Intézet MELLÉKLETEK 272/2000 sz. Főiskolai oklevél – ének-zene tanár - BDF 39/1990 sz. Oklevél – magyar nyelv és irodalom szakos tanár – BDTKF Tanúsítványok: 2012/ 706 sz. - Felkészítés a mentorálás mesterségére – Horváth- Dubech Tanácsadó Kft. 2012/ 514 sz.. – A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazásába való bevezetés, - olyan pedagógiai elvek, módszertani és tanulásszervezési eljárások megismertetése, amelyek a hatékony együttnevelést szolgálják. – Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft 606/2011 sz. - Interaktív eszközök és módszerek alkalmazása a tanulás folyamatában a kulcskompetenciák fejlesztésében – Studio - Didakt Oktatásszervező és Tanácsadó Kft – Balatonszárszó – 2011. október – Konrád Ignác Ált. Isk. Kétújfalu, Zrínyi u.1. 2850/2010 sz. - Az infokommunikációs technológia alapú konstruktív tanítás – tanulási módszerek alkalmazása a szaktárgyi oktatásban - Pécs- Egyetem u.2. - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 2446/2010 sz. - Hatékony együttnevelés az iskolában. Az integrációs felkészítéshez – illetve a képesség - kibontakoztató fejlesztéshez – szükséges pedagógiai és jogi ismeretek – Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 1657/2010 sz. - Kooperatív módszertanra épülő együttműködés - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok Szakmai és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs, Egyetem u.2. 1481/2010 sz. – A kompetenciaalapú oktatási programcsomagok alkalmazása – szövegértés, szövegalkotás az 5- 8. évfolyamon - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs, Egyetem u.2. . 2010/ 119.sz. - Digitális eszközök alkalmazása a tanórai oktatásban - Nyugat-Magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, Szombathely – 9700 Szombathely, Károlyi G tér 4. 980/ 2010 sz. - Professzionális tanári kommunikáció integráló iskolai környezetben - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja - Pécs, Egyetem u.2. 358/2010 sz. - Projektpedagógia, epochális oktatás - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja – Pécs, Egyetem u.2. 3588/2006. sz. - Projektpedagógia alkalmazása a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában – SULINOVA Közoktatás - fejlesztési és Pedagógus- Továbbképzési Kht. Pilisborosjenő. 15/2005. sz. - Drámajáték-vezetői alapozó képzés – Didaktikai Műhely Oktató és Szolgáltató Bt. – Budapest, Miklós u. 13. 570/2004. sz. - Bevezetés a KOOP tanulás gyakorlatába – Független Pedagógiai Intézet – Budapest 15/2001. sz. - Tanulási képességeket fejlesztő feladatrendszerek - Sun-Famili Bt 2001.03.16. Budapest ▪

Könyvei