Orosz Gábor Viktor az Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológia Tanszékének docense. A Lelkipásztor – evangélikus lelkészi szakfolyóirat főszerkesztője. Eddig megjelent kötetei: • KözTEs. Közéletiség és ami közöttünk van. Publio Kiadó, Győr 2016. 160 o. • Az egyidejűség derűje. Esztétika, életstílus és teológiai antropológia. Blessed Hope Publishing, Saarbrücken 2015. 96 o. • Orosz Gábor (Szerk.): Hol van a te testvéred? Tanulmányok a társadalmi nemekről és a testvérszeretetről. Budapest: Luther Kiadó, 2011. 248 o. • Idegen méltóság - Preimplantációs genetikai diagnosztika és az emberi méltóság elve a teológia kontextusában. L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2009. 170 o. Honlap: www.oroszgaborviktor.eu

Könyvei