My book series is a result of 15 years long yoga exercise, experience and research. The author offers individual solution for integrating the approaches of energy reserving lovemaking in every day which is scarcely known in the western societies through Ayurvedic interpretation of traditional yoga and performance of tantric exercises. In essence it means the sexuality supporting the spiritual life regulated by spiritual methods. For controlling all this we call upon help the related yoga systems (poses, respiration holding and conscious muscle control) and concentration and meditation techniques and together optimize the soft energetic processes in the human body. The Sexual Continence is a tantric performance where we can transform our physical vitality, also our inner secretions full of undiscovered spiritual powers – instead of releasing – into Ojas Essence and spread in the body. This inner elixir gets inside us via six matrices (dhatu) into the seventh, potentially transformable tissue form (in form of sperm/ovum) accordingly to the reproduction medicine (Vajikarana Tantra) of Ayurveda. Although when we lose this during an ordinary sexual intercourse, the body takes the necessary energy from the tissues of the body for recreation. However by the positive, healing and rejuvenating side effects of the reversed poses, the downward flowing pranic, subtle flow turns back and by this the so-called Amrita (Soma) Nectar returns back to the original rise place (it burns in the burning flame of the stomach) into the Moon Center located in the level of head (Bindu or Soma chakra). The Dear Reader can make the Vedic methods providing infinite numbers of orgasm without ejaculation as an important part for its life under a very short time thank to the technical descriptions – even in case of choosing the active transcendent and transubstantiated sexuality in relationship or even in case of individual and passive way of self-restraint based on inner alchemic transformation on the path of Tantric Celibacy... From uniting the two recent books of the Sexual Continence Book series the book called Yogic secrets of love / Tantric Continence & Spiritual Intimacy is born. The first book, called Yoga in bed was published in autumn of 2014 first and after that the book called Sex as flow was published in spring of 2015. The English translation was done by autumn of 2015 for promoting the ancient Indian yoga methods internationally as wide as possible. Even in case of individual progress or relationship – as part of a spiritual way of life presented in the book – this book helps to establish and support the progress itself. ........................................................................ A könyvsorozatom 15 év aktív jógagyakorlás, tapasztalat és kutatómunka eredménye. A szerző a tradicionális jóga ájurvédikus értelmezésén és annak tantrikus gyakorlati megvalósításán keresztül javasol egyedi megoldást a nyugati társadalomban még kevéssé ismert energiamegtartó szeretkezés megközelítésmódjának integrálására a mindennapjainkba. Ez lényegében a lelki életet támogató szexualitást jelenti, szellemi módszerek által szabályozott formában. Ennek irányításához segítségül hívjuk a kapcsolódó jógamódszereket (testtartások, légzés-visszatartás és tudatos izomkontroll) és azok koncentrációs, valamint meditációs technikáit melyek így együttesen az emberi testben lezajló finomenergetikai folyamatokat optimalizálják. A Szexuális Kontinencia egy olyan tantrikus megvalósítás, mely során a fizikai vitalitásunkat, egyúttal a még kiaknázatlan szellemi erőinket is tároló belső szekrétumokat – fizikai kibocsátásuk helyett – átalakítjuk Ódzsasz Esszenciává és szétoszlatjuk a testben. Ez a belső elixír hat alapszövet (dhatu) felépülését követően jut el bennünk a hetedik, potenciálisan átnemesíthető szöveti állapotba (sperma/pete formájában) az Ájurvéda reprodukciós medicinája (Vajikarana Tantra) szerint. Ám amikor ezt egy hagyományos szerelmi aktus során elveszítjük, a szervezet ismét a szövetekből vonja ki az újratermeléshez szükséges energiát. Ugyanakkor a fordított testtartások pozitív, gyógyító és fiatalító mellékhatásaként a lefelé irányuló pránikus, szubtilis áramlás megfordul, ezáltal az úgynevezett Amrita (Szóma) Nektár is visszatér eredeti keletkezési helyére (alapesetben elég a gyomor emésztő tüzében), a fej szintjén található Holdközpontba (Bindu avagy Szóma csakra). A Kedves Olvasó a részletes technikai leírásoknak köszönhetően rövid idő alatt életének szerves részévé teheti a korlátlan számú orgazmust ejakuláció nélkül lehetővé tevő védikus módszereket – válassza akár párban az aktív, megszentelő isteni kegyelembe ajánlott (transzcendens) és átlényegített szexualitást – akár egyénileg, a passzív önmegtartóztatásra és belső alkímiai átalakításra épülő Tantrikus Cölibátus útját... A Szexuális Kontinencia könyvsorozat két kötetének egyesítéséből született meg a Jógikus szerelmi titkok / Tantrikus Kontinencia & Spirituális Intimitás című könyv. Elsőként a Jóga az ágyban című művem jelent meg 2014 őszén, majd pedig ezt követte a Szex, mint áramlatélmény 2015 tavaszán. Ezek angol fordítása 2015 őszére készült el az ősi (indiai) jógamódszerek nemzetközi megismertetése érdekében. Az egyéni, vagy páros fejlődés elősegítése – a könyvekben felvázolt spirituális életmód követése mellett – egy állandó, harmonikus állapot létrehozása és fenntartása által történik.

Könyvei