2001-től 2006-ig angol szakos tanulmányokat végzett a budapesti Károli Gáspár református Egyetemen. 2003-ban ösztöndíjjal Skóciában tanult a Glasgow University teológia és skót történelem, skót irodalom szakján. Szép eredményekkel tért haza. 206-2009 között a Károli egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájába járt. Sikeres szigorlatot tett. 2011-ben átvette az ELTE Kora Újkori Irodalomtudományi doktori Iskolája. Doktori Disszertációja Shakespeare négy nagy tragédiáját öleli fel. Azt kutatja, miként abszurdizálódik a nő a Hamlet, Othelo, Lear király és Macbeth tragédiákban. Védés előtt áll.

Könyvei