Életem nagy részét pedagógiai pályán töltöttem. 2000-ben szereztem pedagógia szakos egyetemi diplomát. Ezután a Neveléstudományi Tanszék PhD hallgatója lettem. Minden dolgozatomat rangos pedagógiai szaklapokban publikáltam. Mondják, vörös szőnyegen kínálták nekem a doktorit, de nem kellett. Érdeklődésem a filozófia és vallástudomány felé fordult.Felfedeztem korunk uralkodó filozófiáját a posztmodernt. Amikor azonban elolvastam a Bibliát rájöttem, hogy ez a gondolkodásmód szemben áll a 2000 éves európai keresztény kultúrával. Átmentem a filozófiai doktori iskolába, ahol 2004-ben nyertem Abszolutóriumot. Disszertációmban először bemutattam "A posztmodern gyökerei"-t, ami Istentelen nagy szabadság címmel megjelent 2011-ben. Több disszertációt írtam, de mindegyik valójában vitairat. Könyveimben vitatkozom korunk gondolkodásmódjával a posztmodern értékrelativizmussal, ami elfeledte a keresztény igaz-hamis megkülönböztetést.

Könyvei