1991 Padlószőnyeg értékesítésben dolgozik egy építőipari cég leányvállalatánál, innen indult a takarítói karrier. A kilencvenes évek elején erőteljesen terjednek a szőnyegpadlók, de még nincs kialakult takarítási kultúra. A takarító cégek szakmailag még a háztartási szinten mozog-nak. 1992 – Vorwerk direktértékesítési tanfolyam (porszívóügynök) elvégzése. Megkezdődik az önálló vállalkozói élet és a porszívóügynöki létforma. Ennek első lépcsője a demó szervezése és megtartása. Sikeres csapatával, az első 100 motort kevesebb, mint 10 hónap alatt adták el. A hengerkefés porszívó még ismeretlen fogalom. 1993 - Megkezdi a takarítás történelmének feldolgozását és a régmúlt tárgyainak felkutatását és gyűjtését. 1994 – Első takarítási megbízás (Kereskedelmi és Hitelbank – Dalszínház utcai irodák). 1995 – A takarítás szolgáltatás beindul, sorra jönnek a munkák a legkülönbözőbb területekről. Kivalló referenciák: KEMPINSKI HOTEL, OPERA HOTEL, ESO (Szolgáltató irodák), CITI-BANK, HOLLYWOOD MULTIPLEX mozik. 1996 – A TisztaTérTechnológia Magazin megalapítása, és szerkesztése egészen 2002-ig. A Walter Lutz féle tananyag tanulmányozása autodidakta módszerekkel. Megszületnek az első publikációk a szakma állami elismerésének sürgősségével kapcsolatban. A magazin havonta jelenik meg 10 000 példányban. Kezd felépülni egy takarítói kapcsolatrendszer. 1997 – Nemzetközi tanulmányút európai takarítócégeknél (Ausztria, Németország, Olaszor-szág). Első alkalommal vesz részt a veronai PULIRE kiállításon. Megismerkedik az olasz szak-ma nagy öregjével Giullio Guzzi-val, akit mai napig mentorának és inspirálójának tekint. 1998 – Első akolommal vesz részt az amsterdami ISSA-INTERCLEAN kiállításon. Tanulmányút a svájci Münchvillenbe a TASKI oktató központjába. A GTE (Gépipari Tudományos Egyesület) TisztaTérTechnológia Szakosztályának megalapítása és első elnöke. Az első konferencia és kiállítás megszervezése (Kossuth tér). Előadóként a szakképzés megvalósításának lehetőségi-ről beszél. Megkezdi a TisztaTérTecnológiai Kódex összeállítást. Az anyag többnyire fordí-tásokból áll. 1999 – Kilép a GTE-ből. A MATISZ (Magyar Tisztítás-technológiai szövetség) alapító tagja és első elnöke Az első takarító tanfolyam, állami finanszírozással 200 óra elmélet és 200 óra gya-korlattal „Gépi takarító” néven. Az első szakértői megbízás MKGI Miniszterelnökség Közbe-szerzés és Gazdasági igazgatósága. Ekkor kerül forgalomba a FŐTÁBLA első verziója. 2000 – Megszervezi az első nemzetközi szakmai találkozót CED néven. A KonfirMATISZ 40 órás képzési program beindítása a MATISZ és az európai (EFCI, FIDEN, Cseh, Lengyel, Román) szövetség segítségével. Az első 1 hetes kurzuson 100 szakember előtt tart előadást. A Nemzet-közi Épülettisztító vizsga technikai feltétéinek megteremtése (vizsgamódszer, nyelvi nehézsé-gek áthidalása, piktogramok). 900 órás MASTER of CLEANING mesterkurzus beindítása tan-anyagfejlesztés és oktatás. Megalakítja a PEL nemzetközi informális piktogram fejlesztő közösséget. 2000 – 2004 között 1 500 fő vesz részt országosan a KonfirMATISZ programban és 60 fő a MASTER of CLEANG programban és folytatódnak a mestervizsgák VÍGSZINHÁZ 2, TRIUMPH melltartógyár 11 000 m2, SIKONDA wellness központ és szálloda 8 000 m2, majd 2005-ban az 500 négyzetméteres vaslemez utcai oktatóközpont felkészítése az újonnan az országos képzési jegyzékbe került takarító szakmunkás vizsgára. 2001 – Az első mesterkurzus vizsgája, minden idők legnagyobb takarítási társadalmi munkája, a VÍGSZÍNHÁZ 2001 Projekt, 290 ember részvételével, három hét alatt 5 500 munkaórában. Elismerő levelet kap a Vígszínház igazgató-főrendezőjétől Marton Lászlótól. Az eddig végzett munkáját a MATISZ „Aranyseprű” díjjal jutalmazza. 2002 – Megszerzi az ISO 9001 vezető auditor végzettséget az SGS képzésén. Megkezdi szakmaspecifikus felkészítő munkáját a takarító cégek számára az ISO minősítés megszerzése érdekében. Szakértőként részt vett az AUDI és az ERSTE piaci takarítás beszerzési tenderében. Illetve a Miniszterelnöki hivatal közbeszerzési tenderében. 2003 – Részt vesz a Campden &Chorleywood Élelmiszeripari Fejlesztési Intézet „Takarítás és fertőtlenítés helyes gyakorlata az élelmiszeriparban” tanfolyamon. Elkészíti a Budapest Műszaki Egyetem és a HFMS (Hungaria Facility Management Society) megbízásából a „Taka-rítás szolgáltatás menedzsment” kurzust és kisebb-nagyobb fejlesztésekkel mai napig ok-tatja, azt, a Mérnők továbbképző Intézet posztgraduális FM képzésein. Megszervezi az első ma-gyarországi WERMAX licenctanfolyamot és eközben a hallgatók részt vesznek az Alsópáhoki KOLPING Hotel felújító nagytakarításában, amelyet a 4 csillagra való áttérés miatt szerveztek. Kilép a MATISZ munkájából. Megkezdi a saját blogjának üzemeltetését: www.takaritz.hu amit a mai napig üzemeltet. Szakértőként részt vett a DANUBIUS szállodalánc és az EMCS (Öblös-üveggyár) piaci takarítás beszerzési tenderében. 2004 – Megkezdi működést a BKIK Kézműves tagozat Épülettisztító szakmai osztályában. Szakértőként részt vesz a Takarító szakmai és vizsgakövetelményeinek véglegesítésében. Társszerzőként részt vesz a szakmunkás jegyzetek összeállításában, ezek képezik majd az első szakkönyv alapját is, ami csak 2007-ben jelenik meg. Szakértőként részt az MSZ EN 13549:2004 a takarítás minőségmérésére vonatkozó szabvány alkalmazási útmutató-jának kidolgoztában. 2005 – Egy Szegedi vizsgán megszerzi a Takarító szakmunkás bizonyítványt. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamra dicsérő oklevéllel jutalmazza, a kamarában végzett szakmai mun-káját. Sikeres vizsgát tesz a Minőség a Magyar Minőségért Kht. által szerzett „Minőségi Ma-gyar Szolgáltatás Belső Auditor képző” tanfolyamon. Megszerzi a Budapesti kereskedelmi és Iparkamara „Pedagógiai és módszertani ismeretek” tanúsítványát. Szakértőként részt vett a HUNGARO CONTROLL takarítási szolgáltatások közbeszerzési tenderében. 2006 – Elkészíti a szakmunkástól szétválasztott vezetői tematikát és elindítja az első Szolgá-latvezető tanfolyamot, 2012-ig, amíg megjön az állami elismerés 120 szakember vesz rajta részt. Tanulmányúton vesz részt európai oktatócégeknél (Ausztria, Cseh ország, Németország, Svájc). Szakértőként részt vesz a TAKARÍTÓ szakmai és vizsgakövetelmények felülvizsgálatá-ban, az új rendszer már a 2007-től a TISZTÍTÁS-TECHNOLÓGIAI SZAKMUNKÁS nevet fogja viselni. 2007 – Elindul az EuroSkills program, ahol vezető szakértő helyettesként tevékenykedik. Közreműködésével megszervezésre kerül 2008-ban Rotterdamban az első takarítási szakmai verseny. Ezt követi 2010 a lisszaboni, majd 2012-ban a Spa-Franchosaps és az utolsó 2014-ben Lilleben. Elismerő oklevelet vehet át a Budapest kereskedelmi és Iparkamara elnökétől. Megszerzi a „Környezeti Belső Auditor” Tanúsítványt. Napvilágot lát a társzerzésében elké-szült „Takarítás lépésről lépésre” című szakkönyv. A Kognitív Szintézisre épülő vizsgarend-szerét innovációs díjra jelölik a PULIRE kiállításon. Szakértőként részt vett a DUNA TV közbe-szerzési tenderében és a VÁCI KORHÁZ takarítási szolgáltatásainak auditálásában. 2008 – Takarítási szakértőként részt vesz az „Új Magyarország fejlesztési terv” keretein belül az NSZFI által vezetett „a képzés minőségének és tartalmának fejlesztése” EU projektben. Ennek kapcsán több tanfüzet is készít. Feldolgozott témák: hígítás, márványcsiszolás, védőré-teg felvitel, polírozás. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara oklevéllel ismeri el a rotterda-mi EuroSkills szakmai versenyen nyújtott kiváló eredményt. Elismerő oklevelet vehet át az EuroSkills elnökétől, Jos De Goy-tól a Rotterdamban rendezett szakmai verseny SZOLGÁLTA-TÁSVEZETŐ szakértői munkáért. Elismerő oklevelet vehetett át az NSZFI főigazgatójától Nagy Lászlótól az EuroSkills 2008 Hollandiában, Rotterdamban szervezett versenyzőinek felkészíté-sért végzett kiemelkedő munkáért. Újra aktivizálja magát a MATISZ szakmai munkájában. Szakértőként részt vett a FŐTÁV, FŐVÁROSI BÍRÓSÁG, OEP, SZABOLCS-SZATMÁR ME-GYEI RFK közbeszerzési tenderében 2009 – A MATISZ szakértőjeként részt vesz az EFCI társadalmi párbeszéd bizottságában. Ennek a munkának az eredményeként kerülnek be az EU irányelvekbe, majd a Magyar közbe-szerzési törvénybe a szakmai szempontok értékelésének lehetősége. Kidolgozza a feltételeit és beindítja a „Nemzeti referenciatár” rendszerét. 2010 – Megkapja a VOSZ (Vállalkozók Országos Szövetsége) „Az év vállalkozója” díját. Elis-merő oklevelet vehet át az EuroSkills elnökétől, Jos De Goy-tól a Portugáliában, Lisszabonban rendezett szakmai verseny SZOLGÁLTATÁSVEZETŐ szakértői munkáért. A Lisszaboni verseny kapcsán az egész csapatot fogadja Smith Pál köztársasági elnök. 2011 – Megszerzi a MATISZ, egy évre érvényes szakértői tanúsítványát. Szakértőként részt vesz az OKJ-ba bekerülő Szolgálatvezető szakmai és vizsgakövetelményeinek kidolgozásában. A MATISZ vezető szakértőjeként kidolgozza az IR01 „Kötelezően megadandó adatok” és IR02 a „FŐTÁBLA” irányelveket. Kidolgozza a feltételeit és beindítja a „CleanEurope” ver-senyt, amit a MATISZ szervezésben nemzetközi vonatkozásban is felügyel. A MATISZ konfe-renciáján az irányelvekről tart előadást. 2012 –Megszerzi az OKJ-ban jegyzett Tisztítás-technológiai Szolgálatvezető bizonyít-ványt. Elismerő oklevelet vehet át az EuroSkills elnökétől, Jos De Goy-tól a Belgiumban, Spa-Franchoshamps-ban rendezett szakmai verseny FELÜLETSPECIALISTA szakértői munkáért. Még ebben az évben a szakmai versenyen való helytállásért az egész csapatot fogadja egy munkamegbeszélésen Orbán Viktor miniszterkenők és egy hivatalos vacsorán Áder János köz-társasági elnök. Beindul az „ÚJ SZAKMA SZÜLETIK” tanfüzet kiadási program melynek keretein belül önálló és társszerzésben 3 nagy jegyzet és 6 munkafüzet jelenik meg. Szakértőként részt vett a MAGYAR POSTA, SEMMELWEISZ EGYTEM, RÉTHY PÁL KÓRHÁZ, JÁSZNAKÚN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL közbeszerzési tenderében. Másodszor is megszerzi a MATISZ, szakértői tanúsítványát. 2013 –Részt vesz a MATISZ LEONARDO nemzetközi tapasztalatcsere programjában, 2 év alatt öt európai ország részvételével (Finnország, Lengyelország, Észtország, Olaszország). Szakmai vezetőként részt vesz az „ÚJRA TANULOK” program kivitelezésében, 3 éven át több mint 100 szakoktató felügyeletét és fejlesztését végzi, több mint 60 tanfolyamon 1 200 fő szakmunkás képzése során. Szakértőként részt vett az ÓBUDA ÖNKORMÁNYZAT, BÉKÉSCSABA ÖN-KORMÁNYZAT, MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA közbeszerzési tenderében. Harmad-szorra is megszerzi a MATISZ szakértői tanúsítványát. 2014 – Diplomázik Alkalmazott környezetkutatóként (Környezet tisztás-technológia szakirány) a Wesley János főiskolán. Elismerő oklevelet vehet át az EuroSkills elnökétől, Jos De Goy-tól a Franciaországban, Lilleben rendezett szakmai verseny FELÜLETSPECIALISTA szakértői munkáért. Szakértőként részt vett az MOSONMAGYARÓVÁR ÖNKORMÁNYZAT (iskolák) közbeszerzési tenderében. Negyedszerre is megszerzi a MATISZ szakértői tanúsít-ványát. 2015 –Szakértőként részt vesz a Tisztítás-technológiai szakma szakmai és vizsgakövetelmé-nyeinek strukturálásában, a már ismert négy szakmai szint kialakításában. Szakértőként részt vesz a „Környezetbarát Takarítás” állami védjegy feltételrendszerének kidolgozásában. Ötödszörre is megszerzi a MATISZ szakértői tanúsítványát. Ezúttal jubileumi oklevelet is kap. A MATISZ közgyűlés 2 évre elnökségi tagnak választja. 2016 –Szakértőként részt vesz a MATISZ irányelveinek felülvizsgálatában. Szakértőként részt vett az FŐVÁROSI BÍRÓSÁG, ZENEAKADÉMIA, BKV, FLOR FERENC KÓRHÁZ közbeszerzé-si tenderében. Hatodszorra is megszerzi a MATISZ szakértői tanúsítványát. Szakértőként részt vesz a tisztítás-technológiai szakmunkás szakképesítés és a további rész szakképesítések felül-vizsgálatában. 2017 –Tanulmányúton vesz részt Német és Osztrák takarító cégeknél – cél a munkalapalapú szolgáltatások vizsgálata. Elkészíti az intézménytakarító előzetes tudásfelmérést, ami az inter-neten, szabadon elérhető www.takaritz.hu/elozetes-tudasmeres. Szakértőként részt vett az SUEZ takarítási tervének elkészítésében. Hetedszerre is megszerzi a MATISZ szakértői tanúsít-ványát. A MATISZ éves konferenciáján az Osztrák takarítópiac egyes jellegzetességeiről tart előadást. A MATISZ közgyűlés 2 évre elnökségi tagnak választja. 2018 – Sikeres vizsgát tesz az igazságügyi szakértés alapismeretekből a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara vizsgabizottsága előtt.

Könyvei