Életrajz Szász A. András 1943. szeptember 30.-án született Észak-Erdélyben, Felőrben. Középiskolai tanulmányait 1957-1961 között végezte Désen, egyetemi tanulmányait pedig 1961-1966 között a Petrozsényi Bányászati Egyetemen, ahol mérnöki oklevelet szerzett. Az egyetem elvégzése után, 1967-1979 között a Petrozsényi Szénbányászati Tervező és Kutató Intézetben, 1979-1986 között pedig a Szatmári Bányagép Kutató és Tervező Intézet petrozsényi részlegén dolgozott. Petrozsényi tartózkodása alatt óraadóként a Bányászati Egyetem külső munkatársa volt, tanársegédi és adjunktusi beosztásban. 1986-ban Kolozsvárra költözött, ahol 1986-1993 között a Kolozsvári Ásványbányászati Tervező és Kutató Intézet munkatársa volt. 1988-ban a Temesvári Műszaki Egyetemen műszaki tudomány doktora címet szerzett, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia a műszaki tudomány kandidátusa, illetve a filozófia doktora (PhD) fokozatként ismert el. 1993-ban Magyarországra, Miskolcra költözött, ahol 1995-ig a Miskolci Egyetem adjunktusaként, 1995-2006 között pedig a Miskolci Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola szaktanáraként dolgozott, nyugdíjba vonulásáig. Kutatóként számos bányavillamossági és automatizálási kutatómunka elvégzésében vett részt, illetve azok témavezetője volt. A Miskolci Egyetemen, valamint a Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskolában tananyagfejlesztéssel vett részt a villamosmérnök, a villamosmérnök-asszisztens, valamint a technikusi modulrendszerű képzés bevezetésében. Oktatói tevékenységében mindig fontosnak tartotta az ismeretek pontos és közérthető közlését. Tagja a Magyar Elektrotechnikai Egyesületnek. Jelenleg nyugdíjasként Miskolcon él. Van két gyermeke, valamint négy unokája.

Könyvei