1989-ben születtem Kisvárdán. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán szabad bölcsész szakon, filmtudomány- filmtörténet szakirányon végeztem. Egyetemi éveim alatt szoros barátságot kötöttem a neorealizmus esztétikájával. Az irodalomban elsősorban a naturalizmusnak és az egzisztencializmusnak udvarolok, jóllehet elbeszéléseim tagadhatatlan hűtlenségemről árulkodnak. Szükségét érzem megemlíteni, hogy egy négyfős alkotói csoport tagja vagyok.

Könyvei